You are using a browser which is not compatible with CSS. Because of this, it is possible that our website may not appear correctly in your browser. We apologise for the inconvenience, and recommend you upgrade your browser to one which is compatible with CSS.

Banner

Algemeen

Eind jaren ’80 werden onder impuls van het stadsbestuur nieuwe woningen gebouwd aan 't Veer.

In de jaren ’80 en ’90 werden verschillende particuliere initiatieven genomen die het wonen in de Tichelrij, Dobbelhuizen verbeterden. Het is niet toevallig dat in een buurt waar het water historisch altijd belangrijk geweest is opnieuw het water centraal kwam te staan. De eerste steigertjes aan het water waren geboren. “Wonen aan het water” werd een troef. De vervallen pakhuizen van weleer werden omgevormd tot tuinen of wooneenheden. Een evolutie die tot vandaag doorgaat.

Mede door de particuliere vernieuwingen werd het ook aangenaam wonen in de buurt ‘rondom ’t Veer’. Tot vandaag is het één van de sterkst gerenoveerde buurten aan de waterkant in de Mechelse binnenstad.

De buurt van weleer

De voorbije eeuwen waren ’t Veer, Tichelrij en Dobbelhuizen buurten die hun ligging aan het water benut hebben om ambachtelijke activiteit uit te oefenen en een nijverheid te ontwikkelen. Zo werd de stoelnijverheid erg belangrijk in deze buurt en was het water van de Dijle bruikbaar om het stro voor de stoelmatten te bewerken.

’t Veer kreeg zijn naam in de 17de eeuw, vroeger noemde het straatje Molenberch, waarschijnlijk verwijzend naar een oude (water)molen. Aan die windmolen zou dan ook een galg gestaan hebben. Van de Dobbelhuizen tot aan de sluis noemde vroeger ook de Galgenbergstraat.

’t Veer deed ook dienst als veerpont.

De naam Dobbelhuizen wordt het eerst vermeld in 1658. Het verwijst naar de dubbele rij huizen. Voordien noemde de Dobbelhuizen gewoon Tichelrij. De huizen in de Dobbelhuizen langs de waterkant kregen pakhuizen langs het water. Het water werd benut om de goederen te transporteren.

Activiteiten waren: stoel nijverheid, meubelmakerijen, houtsnijwerk. Maar ook verschillende kolenhandelaars waren doorheen de voorbije eeuwen gevestigd langs het water. (Piscaer in het Tuinstraatje, de maritieme kolenhandel op de Tichelrij, kolenhandel Van De Ven in de Dobbelhuizen.

De houtnijverheid was dominant en lang aanwezig. In 1953 is nog voor één op drie bewoners van de Dobbelhuizen het beroep verbonden met deze houtnijverheid. (meubelmaker, meubelfabrikant, stoelmaker, houtdraaier, houtbewerker...)

De Tichelrij kreeg haar naam reeds in de 13de eeuw. Waarschijnlijk verwijzend naar een tichelbakkerij. Op de Tichelrij was ook een oude refugie gevestigd. De kaden werden gebruikt voor het lossen en laden van schepen.