You are using a browser which is not compatible with CSS. Because of this, it is possible that our website may not appear correctly in your browser. We apologise for the inconvenience, and recommend you upgrade your browser to one which is compatible with CSS.

Banner

Welkom!

Eerst en vooral wil ik elke bezoeker van harte welkom heten op onze website.

WANDELING RONDOM ’t VEER op ZONDAG 24 MAART, 14 u aan de KRAANBRUG

Populaire historische wandeling

Buurtbewoners brachten in samenwerking met enkele stadsgidsen van Mechelenbinnenstebuiten vzw de rijke geschiedenis van de buurt tussen de Winket- en Kraanbrug in beeld. De historische achtergrond is aangevuld met verhalen van de oudste bewoners.

Het buurtcomité was overstelpt door de interesse voor de publicatie en wandeling in de buurt. De eerste druk was snel uitverkocht. Enkele nieuwe verhalen verbeteren de nieuwe uitgave. De mooi uitgegeven publicatie is verkrijgbaar in boekhandel Salvator en bij de buurtbewoners en kost 10 euro.

Informatieborden

Om de historische wandeling te ondersteunen selecteerde de buurtbewoners vijf thema’s die via informatieborden aan de wandelaars bijkomende informatie verschaffen. Zij sluiten aan bij de algemene stadspanelen, maar geven meer achtergrond en verdieping. Door middel van een QR-code komt de anderstalige bezoeker op de website van het buurtcomité en vindt hij toelichtingen in de gewenste taal.

Wil je mee wandelen?

Je kan, met behulp van de publicatie, zelf wandelen. Wil je liever deze wandeling onder leiding van een stadsgids meemaken dan kan dit op zondag 24 maart. Je wordt verwacht aan de Kraanbrug om 14 u. Kostprijs 7 €. Je kan dan ook de publicatie kopen.

Inschrijven Johan

RONDOM 't VEER!

De bedoeling van deze site is onze buurt kenbaar maken.
Rondom 't Veer is de opvolger van het actiecomité Kraanbrug Open.
't Veer is het centrum van de straten die wij willen bereiken: Tichelrij, Dobbelhuizen, Thaborstraat, Plankstraat, Guido Gezellelaan en ...'t Veer.
't Veer moet ook één van de blikvangers worden bij een toekomstige renovatie van bestrating en voetpaden.

 

Mechelen aan de Dijle


Project 1 :

De geschiedenis van de buurt Rondom ‘t Veer

Een werkgroep met buurtbewoners en stadsgidsen dook het voorbije half jaar onder in de geschiedenis van de buurt Rondom ’t Veer. Met uitermate boeiend resultaat.
We vonden bovenstaand verhaal, een pieta, een galg, een verdwenen Vliet, massa’s herbergen, een mozaïek en nog zoveel meer. 
Drie fantastische manieren om een stukje van dit oude Mechelen beter te leren kennen én zelfs een heuse bijdrage te leveren aan onze buurt !

Luchtfoto Rondom 't Veer

1.       De wandelgids

Lees je graag over of bekijk je graag de oude geschiedenis van deze straatjes aan de Dijle?
Koop de goed gedocumenteerde en fraai geïllustreerde wandelgids in kleur voor slechts 10 €.
Waar kan je die kopen?
- Bij de bewoners (Dobbelhuizen 31, Dobbelhuizen 38, Dobbelhuizen 40)
- In boekhandel Salvator

- Door overschrijving van 12 € (10€ + 2€ verzendkosten) te storten op rekeningnummer:
  844-0109088-87

Je kan de wandeling met behulp van deze gebruiksvriendelijke gids doen.

De oude Winketbrug


2. begeleid wandelen

Krijg je liever deskundig commentaar van de stadsgids?

Schrijf in voor de begeleide wandeling van Mechelenbinnenstebuiten vzw op Mechelen uit.
De wandeling zal doorgaan op zondag 24 maart 2013 om 14 u, afspraak aan de Kraanbrug

Deelname 7 euro.

De bewoners uit de straatjes rondom ’t Veer stonden op en gaan slapen met de Dijle. Aanvoerplek voor kolen en graan, vertrekplaats voor stoelen en meubels, reparatieplek voor boten, plaats voor strokloppen, stoelmatvlechten en wassen ... En het thema mobiliteit is nooit ver weg in de binnenstad.

Startplaats Kraanbrug.

Dijle gezien van kraanbrug naar 't Veer

3. Kun je ons helpen met interessante voorstellen?

Wil je Mechelaars of als bezoeker van Mechelen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van deze stad een bijdrage leveren bij de toekomstige herinrichting van de buurt rondom ’t Veer?

Ben je graag met jouw stad of met geschiedenis bezig en heb je ideeën hoe deze geschiedenis vorm kan krijgen ?

Het buurtcomité Rondom ’t Veer werkt aan een project “Toekomstige herinrichting van de buurt Rondom ’t Veer”.  De bedoeling is aan het toekomstige stadsbestuur een voorstel over te maken met de wensen en noden van de buurt en met respect voor de geschiedenis van deze oude stadswijk.


Hoe ga je best te werk?

-         Kom, al dan niet begeleid wandelen in de buurt.

-         Verdiep je in de geschiedenis rondom ’t Veer. De gedocumenteerde gids zal zeker een hulpmiddel zijn.

-         Maak een voorstel over waarin je omschrijft hoe de geschiedenis van deze oude buurt vorm kan krijgen in de toekomstige inrichting van straten en pleintjes.

-         Documenteer je voorstel met een schets, een foto, een gedetailleerde omschrijving.

-         Voeg je naam, adres, e-mail en telefoonnummer toe.

-         Verzendt naar het buurtcomité.

-        
De in te richten Dijle-oever

Project 2 :

De Watertaxi

Taxi in Valetta (Malta)


Samen met verschillende belanghebbenden werd de voorbije maanden een voorstel uitgewerkt. 
Het idee: een boottaxi om je te verplaatsen langs de Mechelse binnendijle.

Een haalbare piste?

Een werkgroep onderzocht de mogelijkheden en voorwaarden en werkt nu haar voorstel af.

Binnenkort verneem je meer !

 Project 3 :

De herinrichting van de buurt

Het buurtcomité is gestart met het uitwerken van een gedetailleerd voorstel voor de toekomstige herinrichting van de buurt.  Dit voorstel maken we over aan het toekomstige stadsbestuur.

Hoe willen we dat de Tichelrij er uit  ziet?

Tichelrij


Wat met de voetpaden in de Dobbelhuizen? 
Het Veer Malines
  Voetpaden Dobbelhuizen              Welke blikvangers aan het water moeten er op ’t Veer komen?   

 

 

En de oude Melaan?

Scheepswerf aan de Oude Melaan


En een herberg?

 

Wil je als buurtbewoner meewerken aan dit project?

--> tegelschilderij-Tichelrij